Posted on Sep 20, 2019

मोडी लिपी भाषांतर लिप्यंतरकार कांचन कराई

प्राचीन आणि अर्वाचीन अक्षरांमधील भेद

मोडी लिपी शिकत असताना लेखनाचा सराव करते वेळेस अक्षरांची वळणं प्रमाणबद्ध असावीत, अक्षर सुंदर नसलं तरी सुवाच्य असावं ह्याकडे आपण लक्ष पुरवतो. बोरू किंवा कट्‌ निबच्या लेखणीने लेखन करतो. पण ऐतिहासिक कागदपत्रांमधील अक्षर नीट न्याहाळलं तर आपला मोडी लेखनाचा सराव आणि त्या कागदपत्रांमधील अक्षरांची वळणं ह्यात अंतर असल्याचं दिसून येतं.

संपूर्ण लेख येथे:
https://tinyurl.com/difference-between-ancient-and
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.